Länkar

Besök andra websidor med lokal, nationell och internationell anknytning till squaredans mm!

Här är ett axplock!

Svenska Squaredansförbundet

Amerikanska Callerförbundet

 

Squaredansprogrammet

 

Taminations

 

http://www.tamtwirlers.org/tamination/info/index.html

 

Ett program som visar rörelserna på dansarna.

Även definitioner

 

Om ni har frågor ang. programmet

kan ni vända er till någon dansare eller caller.