Ordförande

Kristian Äng

0705 404334

kristianang@gmail.com

 

 

 

Sekreterare

Eva Thorson

031-41 22 41

thorson.eva@gmail.com

 

 

Dansledare

Kjell Kvarefelt

031-56 42 00

kjell.kvarefeldt@comhem.se

 

Vice ordförande

Ivan Hedin

031-127966

ivan.hedin@privat.utfors.se

 

 

Kassör

Margareta Blomén

0737 77 76 03

mblomen@gmail.com

 

 

Ledamot

Karl-Axel Lund

0705 701005

majsanoacke@hotmail.com

 

Ledamot

Ulf Svensson

031-58 10 07

christina.ulf@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Caller

Kristian Äng

0705 404334

kristianang@gmail.com

 

Vice dansledare

Mari-Anne Lund

0732-000584

majsanoacke@hotmail.com

Revisor

Siw Weiselberg

Sven Sandberg

 

Revisorsuppl.

Christina Svensson

 

Valberedning

 

Ingvar Gunnarsson

031-214018

ingvar_gunnar@hotmail.com

 

Morgan Matsson

031-563190

ann-marie.maxson@swipnet.se

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Här finns klubbens nya stadgar som antogs 19 oktober 2006 att ladda hem i pdf-format.

Klicka här!

Styrelsen